Угода користувача

Фізична особа-підприємець Фалькович Станіслав, іменований надалі Правовласник, чинний на підставі запису про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань номер 2 480 000 0000 198112 від 05.07. тексту - Угода) будь-якій особі (невизначеному колу осіб), яка висловила готовність укласти договір на викладених нижче умовах (далі за текстом - Користувач).

Ця Угода, згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, прийняттям умов (акцептом) якого є вчинення дій, передбачених Угодою.

Перед акцептом цієї Угоди просимо Вас уважно ознайомитись із викладеними нижче умовами користування. Користуючись послугами Правовласника, Ви розумієте викладені в цьому Договорі умови та зобов'язуєтесь дотримуватись їх. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-якими пунктами Договору, або вони Вам не зрозумілі, то Ви зобов'язані відмовитися від використання послуг Правовласника. Користування послугами правовласника без згоди з умовами цього Договору не допускається.

1. Визначення

1.1. Умови Угоди регулюють відносини Правовласника та Користувача та містять такі визначення:

1.1.1.Оферта - цей документ (Угода), розміщений в мережі Інтернет за адресою: /publichnaya-oferta

1.1.2. Акцепт - повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 3.1 Угоди.

1.1.3. Правовласник - Фізична особа-підприємець Фальковіч Станіслав, який розмістив оферту.

1.1.4. Користувач — юридична чи дієздатна фізична особа, яка уклала Угоду за допомогою акцепту на умовах, що містяться в оферті.

1.1.5. Платформа - сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальних серверах і які утворюють єдину структуру, які у мережі Інтернет за адресою: https://nspclub.org, включаючи субдомени.

1.1.6.Контент - інформація, подана у текстовому, графічному, аудіовізуальному (відео) форматах на Платформі, що є його наповненням. Контент Платформи розподіляється на основний – користувальницький та допоміжний – адміністративний, який створює Правовласник для полегшення функціонування Платформи, включаючи інтерфейс Платформи.

1.1.7.Проста (невиключна) ліцензія – невиключне право Користувача використовувати результат інтелектуальної діяльності, зазначений у п. 2.1 Угоди, із збереженням за Правовласником права видачі ліцензій іншим особам.

1.1.8.Особистий кабінет – це віртуальний інструмент персонального самообслуговування Правовласника, розташований на Платформі.

1.1.9.Особистий обліковий запис Користувача - унікальний логін та пароль для входу в особистий кабінет.

1.1.10.Товар – речі матеріального світу, а також невиключні ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності (включаючи, але не обмежуючись такими продуктами: курси, тренінги, вебінари, аналітичні тести, консультації), представлені на продаж на Платформі Правовласника.

1.1.11.Замовлення – належним чином оформлений запит Користувача на придбання та доставку на вказану ним адресу переліку Товарів, обраних на Платформі Правовласника.

2. Предмет Угоди

2.1. Ця Угода визначає умови та порядок використання Платформи, яка належить та адмініструється Правовласником.

2.2. Правовласник гарантує, що він є правовласником майнових прав на Платформу.

2.3. Замовляючи Товари через Платформу, Користувач погоджується з цією Угодою та всіма її умовами.

2.4.Замовлення Товару може бути оформлено Користувачем такими способами:

- за телефоном: +7 (499) 4041074, +7 (812) 4099854, +7 (727) 3505433, +380 (93) 177-57-73;

- по електронній пошті: [email protected], [email protected];

- через онлайн-консультанта на веб-сайтах нашої Платформи

- через месенджери, вказані на сайті;

- Оформлений Користувачем самостійно на Платформі Правовласника.

2.6.Користувач самостійно здійснює вибір товару на Платформі та поміщає його до Кошику для оформлення замовлення. Приміщення Товару в Кошик не є замовленням, Користувач до початку оформлення замовлення може самостійно видаляти та додавати Товари в Кошику.

3. Згода з умовами угоди

3.1.Акцептом (прийняттям оферти) є натискання Користувачем кнопки "З умовами Угоди ознайомився та погоджується".

3.2.Договір купівлі-продажу Товару вважається укладеним з моменту отримання Правовласником повідомлення про намір Користувача придбати Товар.

3.3. Здійснюючи дії щодо прийняття оферти у порядку, визначеному п. 3.1 Угоди, Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю та беззастережно приймає всі умови Угоди, зобов'язується їх дотримуватись.

3.4.Цим Користувач підтверджує, що акцепт (вчинення дій щодо прийняття оферти) рівносильний підписання та укладання Угоди на умовах, викладених у цій Угоді.

3.5. Оферта набирає чинності з моменту розміщення в Інтернеті на Платформі і діє до моменту відкликання оферти.

3.6. Ця Угода розміщена письмово на Платформі. У разі потреби будь-якій особі на її запит може бути надана можливість ознайомитися з паперовою версією Угоди.

3.7. Угода може бути прийнята виключно загалом. Після прийняття Користувачем умов цієї Угоди вона набуває чинності договору, укладеного між Правовласником та Користувачем, при цьому такий договір як паперовий документ, підписаний обома Сторонами, не оформляється.

3.8. Для організації взаємодії між Правовласником та Користувачем самостійно реєструє Особистий кабінет.

3.9. Правовласник залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення, у зв'язку з чим Користувач зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Угоді. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на цій сторінці, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Редакція Угоди, що діє, завжди знаходиться на даній сторінці на Платформі.

4. Права та обов'язки сторін

4.1.Правовласник зобов'язується:

4.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідного письмового повідомлення Користувача своїми силами та власним коштом усунути виявлені Користувачем недоліки Платформи, а саме:

- невідповідність змісту Платформи даним, зазначеним у п. 2.1 Угоди;

- Наявність у складі Платформи матеріалів, заборонених до поширення законодавством.

4.1.2.Надати Користувачеві інформацію про основні споживчі властивості Товару, повне фірмове найменування (найменування) Правовласника, про ціну та про умови придбання Товару, про його доставку, термін служби, термін придатності та гарантійний термін, про порядок оплати Товару, а також про строк, протягом якого діє пропозиція про укладення договору, тобто повну, достовірну та доступну інформацію, що характеризує пропонований Товар.

4.1.3. Утримуватись від будь-яких дій, здатних утруднити здійснення Користувачем наданого йому права використання Платформи у встановлених Угодою межах.

4.1.4.Надавати інформацію з питань роботи з Платформою за допомогою електронної пошти, форуму, блогу. Актуальні адреси електронної пошти знаходяться у розділі "Контакти" Платформи на адресу: https://nspclub.org/contact/

4.1.5.Після оформлення Замовлення на Платформі надіслати Користувачеві підтвердження SMS-повідомленням або за допомогою телефонного дзвінка менеджера. Менеджер, який займається цим Замовленням, повинен уточнити деталі Замовлення, погодити дату, місце та час доставки. За відсутності на складі Правовласника замовленого Товару або необхідної кількості замовленого Товару, Правовласник інформує про це Користувача через телефонний дзвінок, електронною поштою або через месенджери.

4.1.6. Використовувати всі особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про Користувача лише для надання послуг відповідно до Угоди та Політикою конфиденційності.

4.1.7.Забезпечувати конфіденційність інформації, введеної Користувачем під час використання Платформи через особистий обліковий запис Користувача, за винятком випадків розміщення такої інформації у загальнодоступних розділах Платформи (наприклад, чат).

4.1.8. Консультувати Користувача з усіх питань, що стосуються Платформи. Складність питання, обсяг та терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку правовласником самостійно.

4.2.Користувач зобов'язується:

4.2.1.Використовувати Платформу тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені в Угоді.

4.2.2.Під час реєстрації в особистому кабінеті надати реальні, а не вигадані відомості. У разі виявлення недостовірності поданих відомостей, а також якщо у Правовласника виникнуть обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності (у тому числі, якщо при спробі зв'язатися зазначені контактні дані виявляться неіснуючими), Правовласник має право в односторонньому порядку припинити стосунки з Користувачем, видалити обліковий запис заблокувати доступ на сайт.

4.2.3.Зберігати в таємниці та не розкривати третім особам інформацію про свій пароль, що дає доступ до Особистого кабінету Користувача. У випадку, якщо така інформація з тих чи інших причин стане відомою третім особам, Користувач зобов'язується негайно змінити його.

4.2.4. Вказати при оформленні Замовлення наступну інформацію про свої контактні дані, номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, адресу та час доставки Замовлення, про електронну поштову адресу, а також при необхідності залишити свої коментарі.

4.2.5. Суворо дотримуватися та не порушувати умов Угоди, а також забезпечити конфіденційність отриманої при співпраці з Правовласником комерційної та технічної інформації.

4.2.6. Утримуватись від копіювання у будь-якій формі, а також від зміни, доповнення, розповсюдження Платформи, контенту Платформи (або будь-якої його частини), а також утримуватись від створення на його основі похідних об'єктів без попереднього письмового дозволу Правовласника.

4.2.7. Не використовувати жодних приладів чи комп'ютерних програм для втручання чи спроби втручання у процес нормального функціонування Платформи Правовласника.

4.2.8. Негайно інформувати Правовласника про всі відомі факти протиправного використання Платформи третіми особами , що стали йому.

4.2.9. Використовувати Платформа, не порушуючи майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, а також заборон та обмежень, встановлених застосовним правом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права використання зображень людей.

4.2.10. Не допускати розміщення та передачу матеріалів незаконного, непристойного, наклепницького, дискредитуючого, загрозливого, порнографічного, ворожого характеру, а також містять домагання та ознаки расової чи етнічної дискримінації, що закликають до вчинення дій, які можуть вважатися кримінальним злочином або бути порушенням якого так само як і вважатися неприпустимими з інших причин, матеріалів, що пропагують культ насильства та жорстокості, матеріалів, що містять нецензурну лайку.

4.2.11. Не розповсюджувати рекламні матеріали в особистих повідомленнях іншим Користувачам без отримання їхньої попередньої згоди на отримання таких матеріалів (СПАМ).

4.2.12.Виконувати інші обов'язки, передбачені Угодою.

4.3.Правовласник має право:

4.3.1.Зупинити або припинити реєстрацію та доступ Користувача на Платформу, якщо Правовласник буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність.

4.3.2. Збирати інформацію про переваги Користувачів та способи використання ними Платформи (найчастіше використовувані функції, налаштування, час і тривалість роботи з Платформою та інше), яка не є персональними даними, для поліпшення роботи Платформи, діагностики та профілактики збоїв Платформи.

4.3.3. Запитати у Користувача додаткову інформацію про його посаду та рід діяльності, у тому числі про компанію, яку він представляє, при реєстрації в особистому кабінеті або в будь-який інший момент. Правовласник має право відмовити Користувачеві у використанні Платформи (аж до видалення Особового облікового запису Користувача) або обмежити його використання на власний розсуд, якщо він не є співробітником компанії або представником особи, для яких призначений Платформа, або якщо Користувач відмовиться надати запитані відомості.

Правовласник на власний розсуд має право надавати обмежений доступ з метою ознайомлення до Сайту іншим особам, які не здійснюють профільної діяльності.

4.3.4.Вносити в односторонньому порядку зміни до Угоди шляхом видання її нових редакцій.

4.3.5. Видаляти контент користувача на вимогу уповноважених органів або зацікавлених осіб у разі, якщо цей контент порушує застосовне законодавство або права третіх осіб.

4.3.6. Тимчасово припиняти роботу Платформи, а також частково обмежувати або повністю припиняти доступ до Сайту до завершення необхідного технічного обслуговування та (або) модернізації Платформи. Користувач не має права вимагати відшкодування збитків за таке тимчасове припинення надання послуг або обмеження доступності Платформи.

4.4.Користувач має право:

4.4.1.Використовувати Платформу в межах та засобами, передбаченими Угодою.

4.5. Користувач не має права давати згоду на виконання цієї Угоди у випадках, якщо вона не має законного права використовувати Платформу в країні, в якій знаходиться або проживає, або якщо вона не досягла віку, з якої має право укладати цю Угоду.

5.Умови та порядок використання

5.1.За умови виконання Користувачем цієї Угоди, Користувачеві надається проста (невиключна) ліцензія на використання Платформи за допомогою персонального комп'ютера, мобільного телефону або іншого пристрою, в обсязі та порядку, встановленому Угодою, без права надання субліцензій та переуступки.

5.2. Відповідно до умов Угоди Правовласник надає Користувачеві право використання Платформи такими способами:

5.2.1.Використовувати Платформу для перегляду, ознайомлення, залишення коментарів та інших записів та реалізації іншого функціоналу Платформи, у тому числі шляхом відтворення на моніторі (екрані) відповідного технічного засобу Користувача;

5.2.2. Короткочасно завантажувати на згадку ЕОМ з метою використання Платформи та її функціонала;

5.2.3. Цитувати елементи контенту користувача Платформи із зазначенням джерела цитування, що включає посилання на URL-адресу Платформи.

5.3.Користувач не вправі робити наведені нижче дії при використанні Платформи, а також будь-яких складових частин Платформи:

5.3.1. Модифікувати чи інакше переробляти Платформа, зокрема, здійснювати переклад іншими мовами.

5.3.2.Копіювати, розповсюджувати або переробляти матеріали та відомості, що містяться на Платформі, за винятком випадків, коли це необхідно та викликано реалізацією функціоналу, доступного як конкретному Користувачеві.

5.3.3.Порушувати цілісність захисної системи або здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід, зняття чи деактивацію технічних засобів захисту; використовувати будь-які програмні коди, призначені для спотворення, видалення, пошкодження, імітації або порушення цілісності Платформи, інформації або протоколів, що передається.

5.4.Будь-які права, не надані Користувачеві у явній формі відповідно до цієї Угоди, зберігаються за Правовласником.

5.5.Платформа надається Правовласником у стані «Як є» ("AS IS"), без гарантійних зобов'язань Правовласника або будь-якого обов'язку щодо усунення недоліків, експлуатаційної підтримки та удосконалення. Вся інформація, розміщена на сайті, має виключно рекомендаційний характер і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. Правовласник не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений Користувачем на основі матеріалів сайту. Правовласник також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які є у цій статті. Не займайтеся самолікуванням. Якщо вас турбує стан вашого здоров'я або здоров'я ваших близьких, зверніться до лікаря.

5.6. Щодо контенту користувача Користувач гарантує, що є власником або володіє необхідними ліцензіями, правами, згодою та дозволами на використання та надання Правовласнику права використовувати весь контент користувача відповідно до цієї Угоди; вона має письмову згоду та (або) дозвіл кожної особи, яка так чи інакше присутня в контенті користувача, використовувати персональні дані (включаючи зображення за потреби) цієї особи для того, щоб розміщувати та використовувати користувальницький контент способом, передбаченим цією Угодою.

5.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач безоплатно надає Правовласнику та іншим Користувачам невиключне безоплатне право використання (просту ліцензію) матеріалів, які Користувач додає (розміщує) на Платформі у розділах, призначених для доступу всіх або частин Користувачів (чати, обговорення, коментарі та інше). Зазначені право та/або дозвіл на використання матеріалів надаються одночасно з додаванням Користувачем таких матеріалів на Платформу на весь термін дії виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності або захисту немайнових прав на зазначені матеріали для їх використання на території всіх країн світу.

6.Персональні дані та політика конфіденційності

6.1.Для виконання умов Угоди Користувач погоджується надати та дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» на умовах та з метою належного виконання Угоди. Під «персональними даними» розуміється персональна інформація, яку Користувач надає себе самостійно скоєння акцепту.

6.2.Правовласник гарантує конфіденційність щодо персональних даних Користувача та надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для виконання умов Угоди, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних під час їх обробки. Також правовласник зобов'язується зберігати конфіденційність усіх відомостей, отриманих від Користувачів, незалежно від змісту таких відомостей та способів їх отримання.

6.3.У випадках втрати Користувачем ідентифікаційних даних (логіна/паролю) для доступу до особистого кабінету, Користувач має право запросити дані відомості у Правовласника через направлення запиту через електронну пошту Правовласника.

6.4.Отримана Правовласником інформація (персональні дані) не підлягає розголошенню, за винятком випадків, коли її розкриття є обов'язковим за законодавством України або необхідне для роботи Платформи та його функцій (наприклад, при публікації коментарів у розділі Платформи «Коментарі» під написаним Користувачем коментарем відображається ім'я, дата та час відправлення коментаря).

7.Відповідальність сторін

7.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов Угоди та законодавства України.

7.2. Правовласник не бере на себе відповідальність за відповідність Платформи цілям використання.

7.3.Правовласник не несе відповідальності за технічні перебої у роботі Платформи. Водночас Правовласник зобов'язується вживати всіх розумних заходів для запобігання таким перебоям.

7.4.Правовласник не несе відповідальності за будь-які дії Користувача, пов'язані з використанням наданих прав використання Платформи; за шкоду будь-якого роду, понесену Користувачем через втрату та/або розголошення своїх даних або в процесі використання Платформи.

7.5.У разі якщо будь-яка третя особа пред'являє Правовласнику претензію у зв'язку з порушенням Користувачем Угоди або чинних законодавчих норм, порушенням Користувачем прав третіх осіб (у тому числі прав на інтелектуальну власність), Користувач зобов'язується компенсувати Правовласнику всі витрати та втрати оплатити будь-які компенсації та інші витрати, пов'язані з такою претензією.

7.6. Правовласник не несе відповідальності за зміст повідомлень або матеріалів Користувачів Платформи (контент користувача), будь-які думки, рекомендації або поради, що містяться в такому контенті. Правовласник не здійснює попередню перевірку змісту, справжності та безпеки цих матеріалів або їх компонентів, а також їх відповідності вимогам права, що застосовується, та наявності у Користувачів необхідного обсягу прав на їх використання в обов'язковому порядку.

7.7. Правовласник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Платформі.

8. Вирішення спорів

8.1.Претензійний порядок досудового врегулювання спорів, що випливають із цієї Угоди, є для Сторін обов'язковим.

8.2.Претензійні листи надсилаються Сторонами рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження Сторони.

8.4.Термін розгляду претензійного листа складає 15 робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

8.5.У разі неможливості досудового врегулювання спору, він підлягає розгляду в судовому порядку згідно з чинним процесуальним законодавством України.

9.Прикінцеві положення

9.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь текстом цієї Угоди під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.Адреси та реквізити сторін

10.1.Правовласник:

ФОП Фалькович Станіслав

юридична адреса: 61082, Харківська область, м. Харків, вул. Ощепкова, будинок 8

РНУКПН: 3252522592

Задати питання
Увага: HTML не підтримується! Використовуйте звичайний текст.